Adviesverlening - Projectmatig - Interim-Management

TroviSolvon projectmatig

- Het selecteren, opstarten, uitbreiden, herzien, vereenvoudigen, implementeren en/of combineren van kwaliteitsmanagementsystemen
- en dit volgens BRC, IFS, ISO 22000 of ISO 9001 standaarden.
- Het uitvoeren van interne audits en leveranciersaudits volgens een industriestandaard of bedrijfseigen protocollen.
- Het conform maken van uw documentatie en de verplichte verklaringen voor uw verpakkingsmaterialen en/of artikelen volgens de geldende voedselveiligheidswetgeving.
- Ondersteuning en inbreng van expertise bij het uitvoeren van de verschillende risicoanalyses in het kader van het kwaliteitsmanagentsystemen
voor voedselveiligheid uit het oogpunt van verpakkingen, contactoppervlakken alsmede bedrijfshygiëne processen.
- Benchmarking en aankoopbegeleiding voor reinigings- en desinfectiemiddelen met bijhorende services, ook voor reinigingsequipment
voor herbruikbare verpakkingen met ondersteuning bij de FAT- en SAT-processen.
- Hygiënisch ontwerp in het kader van reinigbaarheid van: verpakkingen, reinigingsapparatuur en productieruimten.
- Structureren en optimaliseren van uw kwaliteitsprocessen ter ondersteuning van uw productieprocessen.
- Het pragmatisch invoeren van Lean Manufacturing hulpmiddelen op de werkvloer om de efficiëntie te verhogen en een kostenbesparing te realiseren.
- Kwaliteit en hygiëne coaching voor de medewerkers.